Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nu fylls Södra hamnplan med liv

Kommunalrådet Yvonne Stålnacke, stadsbyggnadschef Malin Lagervall, Lenita Ericson, ordförande tekniska nämnden och Bengt Jonsson, chef tekniska förvaltningen berättade om planerna för Södra hamn. (Foto: Frank Rizo)

Idag presenterades planerna för det nya hamnmagasinet. Det gamla ska rivas och ersättas med en ny byggnad som ska inhysa ett Visitor Center för skärgården, restaurang och uteservering.

-Vårt mål är att Södra hamn ska bli en självklar mötesplats för alla, säger kommunalrådet Yvonne Stålnacke. Det ska finnas naturliga mötesplatser enligt vår Vision Luleå 2050. Södra hamn ska nu utvecklas till en sådan mötesplats, fullt av liv och aktiviteter året om för både Luleåbor och gäster.

Den nya byggnaden i Södra hamnen ska vara flexibel och kunna användas på många olika sätt. Den ska vara tillgänglig från alla håll, och på det sättet vänder sig mot besökare oavsett om de kommer från stan eller havet. Utöver restaurang och Visitor Center ska också finnas utrymme för konferens, besöksnäring och utställningar.

-Vi har samlat in kreativa idéer och förslag i en workshop som Visit Luleå arrangerade, förklarar Bengt Jonsson, chef tekniska förvaltningen. Utifrån funktionerna som huset ska uppfylla gestaltas sedan byggnaden, tillsammans med stadsbyggnadskontoret.

Så kan Södra hamnmagasinet se ut enligt ett förslag från A och d arkitektkontor

Så kan Södra hamnmagasinet se ut enligt ett förslag från A och d arkitektkontor

-Vi kommer att utvärdera olika förslag på hur byggnaden kan se ut. Den ska i samklang med hamnplanen skapa helt nya möjligheter att fylla hela platsen med liv, säger stadsbyggnadschef Malin Lagervall.

Det nya hamnmagasinet är budgeterat till 55 miljoner kronor. Först ska det gamla rivas.

-Beslutet om det ska tekniska nämnden ta inom kort, meddelar Lenita Ericson, ordförande tekniska nämnden. Rivningsarbetet ska vara klart i slutet av året. Därefter kan vi med full fart jobba med nybyggnationen. Vi planerar att öppna den nya hamnbyggnaden till sommaren 2017.

Skiss Södra hannplan med nya hamnmagasinet (TEMA Arkitekter)

Fakta:

Hamnmagasin yta total 1200 kvm, där av

  • Restaurang, 580 kvm med uteservering
  • Visitor Center, 300 kvm
  • Konferens, 150 kvm
  • Besöksnäring/turism, 120 kvm, bokning skärgårdsbiljetter, evenemang
  • Övrig, 50 kvm