Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Luleå på plats 23 i bostadsindex

HSB har presenterat sitt bostadsindex som omfattar 70 tillväxtkommuner hur de arbetar för att motverka bostadsbristen.

I HSBs index mäts de 70 kommuner med fler än 20 000 invånare, har brist på bostadsmarknaden och har ett flyttnetto som överstiger 3,0 per 1000 invånare.

Luleå hamnar på plats 23 med 8,0 poäng av 16 möjliga. Där Luleå utmärker sig är bland annat uppdaterade riktlinjer för bostadsförsörjning och bostadsbyggande relaterat till flyttnetto. Luleå får däremot inga poäng för boendesituationen för unga och 1 poäng av 5 möjliga för påbörjande av föregående års planer.

Brist på bostäder råder i 155 av landets 290 kommuner.

Läs hela rapporten på HSBs webbplats.länk till annan webbplats