Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Riskträd byts ut på Kungsgatan

Rötskada på ett av träden

Du har kanske har märkt att södra delen av Kungsgatan känts annorlunda och tom de senaste veckorna. Det är för att vi tyvärr blivit tvungna att ta bort ett antal ståtliga men sjuka björkar längs med gatan. 

Samtliga träd hade i den tuffa stadsmiljön ådragit sig så pass omfattande rötskador att de bedömdes som riskträd. Alla kanske inte förut har tänkt på att det varit ett stort antal träd längs gatan. Under sådana här ingrepp blir det dock tydligt hur mycket träd och annan grönska gör för att skapa en trevlig och ombonad stadsbild.

Saknaden av grönska längs Kungsgatan kommer dock inte bli särskilt långvarig. Först ska de kvarvarande stubbarna fräsas bort men därefter, under oktober månad, kommer de gamla träden ersättas med nya friska björkar som kommer stå stabilt i många år framöver.