Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Här ser vi kommunalrådet Niklas Nordström inviga byggstarten av de totalt 45 stadsradhusen i kvarteret Radiomasten på Mjölkudden.

Här ser vi kommunalrådet Niklas Nordström inviga byggstarten av de totalt 45 stadsradhusen i kvarteret Radiomasten på Mjölkudden.

Nytt byggprojekt ger 45 nya bostäder

Idag sattes spaden i jorden för bostadsprojektet med totalt 45 stadsradhus i kvarteret Radiomasten på Mjölkudden. Projektet är en av de större investeringarna på Luleås bostadsmarknad och dessutom nydanande både arkitektoniskt och miljömässigt.

Nu får Luleå sina första stadsradhus. Det är Galären som tillsammans med arkitektbyrån Tirsén & Aili utvecklat idén som kommer från bland annat New York, Amsterdam och Stockholm.

Stadsradhus kombinerar villaboendets marknära frihet med lägenhetsboendets enkelhet och kommer att säljas i bostadsrättsform där de boende äger och förvaltar föreningen gemensamt. Kvarteret Radiomasten ligger alldeles intill Tunaskolan. Kvarteret omges av stora grönytor och skogspartier i anslutning till Luleälven och Mjölkuddens stränder.

Stadsradhusen kännetecknas av att de ligger tätt mot gatan med en begränsad privat hårdgjord förgård som ger ett stadsmässigt intryck och karaktär. Luleås första stadsradhus omfattar 164 kvadratmeter. Mot gatan är de tre våningar höga, och två våningar inklusive terrass mot de privata gårdarna.

Kvarteret får infart från Mjölkuddsvägen och binds samman av gatumiljön med trottoarer och de grusade gånggränderna mellan husen. Här finns 45 carportar och ett gemensamt kvartershus med samlingslokal, grovtvättstuga och övernattningsrum.