Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Inbjudan till den sista medborgarträffen om Kronanvägen

Det är dags för den tredje och sista medborgarträffen om Kronanvägen och förändringarna i det angränsande området.

Mötet kommer att äga rum den 22 september kl. 18:00 i Furuparkskolans matsal. 

Syftet med medborgarträffarna är att säkerställa att synpunkter och kunskap fångas i rätt skede genom att ge medborgarna tillfälle till insyn, påverkan och medskapande. 

Se inbjudanöppnas i nytt fönster

Medborgarträffen kommer att annonseras i lokala tidningar den 20 september. Affischer med ibjudan placeras på Hertsön, Kronan, Hertsön, Örnäset och Kulturens hus. 

Följ arbetet med detaljplaneprogram för Kronanvägen.