Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Trafikstörningar på Svartövägen

Begränsad framkomlighet hela hösten mellan Landstingshuset och AGA-korsningen.

Begränsad framkomlighet hela hösten mellan Landstingshuset och AGA-korsningen.

Nu har arbetet med Östra länken inletts. En bieffekt är trafikstörningar under hösten på Svartövägen vid rusningstrafik.

Den första  etappen av det gigantiska va-projektet är längs Svartövägen mellan Lulsundskanalen och Landtingshuset. Ett körfält i vardera riktningen är från och med den här veckan avstängt.

Avstängningen gör att det är begränsad framkomlighet på Svartövägen. Vid rusningstrafik kan det därför bli långa bilköer.

Projektledningen hoppas på förståelse och uppmanar trafikanter att försöka anpassa sig till störningen. Trafikstörningarna kommer att vara hela hösten.

Projekt Östra länken