Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Boende på Bergviken snart klart

Peter Muskos och Cecilia Bergenudd.

-Det är i runda slängar 100 man på bygget nu, säger Cecilia Bergenudd projektledare för Bergvikens vård - och omsorgsboende. Slutbesiktningen sker sista oktober och efter det börjar inflyttningen på de två övre planen.

-Vi slutbesiktar 30+31/10, helt enligt tidplanen, säger Cecilia och räknar med att första hyresgästen flyttar in i mitten av november. Inflyttningen sker i etapper, de två övre våningsplanen har inflyttning först och därefter fylls det på nedåt. Utemiljön får dock vänta med att färdigställas på grund av den kommande vinterkylan. Buskar och träd planteras till våren och hoppas spira fint fram emot nästa höst.