Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Start för rening i Karlshäll

Pilotförsöken med reningen av det förorenade kvicksilversedimentet utanför Karlshäll startar vecka 42 och beräknas att pågå november ut.

Det första som görs att stockar att tas upp och tvättas, sediment frysmuddras och täcks. Sediment sugs upp i containrar inför avvattningsförsök. Kajen vid Tyskmagasinen används för lastning och lossning av material för försöken.
Ett flertal båtar och pråmar kommer att användas ute på vattnet och området
kommer att vara tydligt utmärkt med bojar.

Läs mer om miljöprojekt Karlshäll