Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Östra Länken startar med cykelväg

Cykelvägen på Skurholmen är klar.


Bakgrunden till Östra Länken är att möjliggöra målet 10 000 nya Luleåbor och då måste Va-kapaciteten i Luleå kommun stärkas. En ny gång - och cykelväg på Skurholmen är inledningen på projektet.

Bygget av ny gång och cykelväg på västra Skurholmen är klart. Arbetet är en inledning inför fortsatt arbete med Östra Länken och vägen byggs för att binda samman befintliga gång och cykelvägar i området och därmed öka säkerheten för gångtrafikanter och cyklister.
Läs mer om Östra Länken