Nyhetsarkiv

På denna sida visas aktuell månads nyheter. I högerspalten kan du välja månad.

 • Nu lättar trafiktrycket på Svartövägen

  Nu lättar trafiktrycket kring korsningarna längs Svartövägen i höjd med Midgårdsvägen och Bodenvägen. Onsdag natt öppnas Midgårdsvägen för genomfart och i samma veva tas flera trafikanordningar bort i riktning mot Bodenvägen.
  Publicerat 2017-10-31
 • Kronanhallen invigs hösten 2018

  Byggandet av den nya stadsdelen Kronan i Luleå pågår på många fronter. I september invigdes den nya F-6 skolan på området och i februari 2018 var det tänkt att närbelägna sporthallen Kronanhallen skulle öppnas. Dessvärre har sättningar i bottenplattan under byggtiden gjort att färdigställandet av hallen försenas.
  Publicerat 2017-10-31
 • Midgårdsvägen öppnas för genomfart

  Under natten mot onsdag 1 november släpps trafiken på i korsningen Midgårdsvägen/Svartövägen.
  - Många kommer att bli lättade över att kunna köra där igen och trafikflödet blir jämnare i området, säger Max Havama projektledare för Östra Länkens etapp 4C.

  Publicerat 2017-10-30
 • bild

  Cykelforum 2017

  Du har väl inte missat att anmäla dig till årets Cykelforum?
  Publicerat 2017-10-30
 • Trasig belysning på Klintbacken

  Det är skador på belysningsnätet och flera lampor trasiga på Klintbacken. Vi kan idag inte ge någon tidplan för när felen kan vara åtgärdade.
  Publicerat 2017-10-27
 • Stort elavbrott i Luleå

  Ett stort elavbrott drabbade centrala Luleå vid 21.30-tiden på onsdagen. Omkring 6000 hushåll blev utan ström.
  Publicerat 2017-10-25
 • Nu föreslås att gångbron över Södra hamnleden rivs

  Nästa torsdag ska Stadsbyggnadsnämnden ta ställning till arbetsutskottets förslag om att gångbron över Södra hamnleden ska rivas.
  Publicerat 2017-10-19
 • Spårarbete. Foto: Trafikverket Göran Fält.

  Omtag vid järnvägsövergång Notviken/väg97

  Det blir omtag för justering av vägbanan vid järnvägsövergången i höjd med Notviken och Bodenvägen/väg97. Arbetet startar från och med onsdag lunch och pågår till fredag lunch. Vägbanan kommer delvis att vara avstängd så välj om möjligt annan in/utfart till/från Luleå under tiden arbetet pågår.
  Publicerat 2017-10-17
 • Vintertramparna

  Din nästa utmaning?

  Gnistrande norrbottnisk vinter i kustklimat + cykling = sant.
  Publicerat 2017-10-13
 • Cykelforum

  Missa inte Cykelforum

  Cyklar du på sommaren? Våga även cykla på vintern!
  Publicerat 2017-10-13
 • Arbetsledare Stafn Berggren befarar att det blir trångt vid passagen på Kronan när den nya avfarten till området ska asfalteras. -Trafikvakter stöttar för att göra slussningen av trafikanter smidig men viss köbildning och väntetid kan uppstå, säger han.

  Ny infart till Kronan klar nästa vecka

  Fredag 6 oktober påbörjas återställningsarbetet av vägytan på Kronanområdet och inom en vecka är den nya infartsvägen asfalterad och färdig att tas i bruk. För de drygt 1000 boende på Lulsundsberget blir öppnandet av den nya vägen en påtaglig lättnad då den enda infarten till bostäderna på berget varit stökig och trång under byggnadstiden det senaste halvåret.
  Publicerat 2017-10-05
 • Översikt planområde

  Förtätning av bostäder i Norra hamn

  Detaljplan för del av Centrum, Tjädern 17,
  SBF 2017/591

  Publicerat 2017-10-05
 • Flygfoto Klubbviken

  Sandön, Klubbviken havsbad

  Detaljplan för del av Sandön, Sandön 2:20.
  SBF 2017/1610

  Publicerat 2017-10-02