Nyhetsarkiv

På denna sida visas aktuell månads nyheter. I högerspalten kan du välja månad.

 • Säker gångväg, detaljplan med mera

  Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott behandlade idag elva ärenden, bland annat ett medborgarförslag om säkrare gångväg vid Sinksundet, detaljplan för fler bostäder samt en ansökan om anslutning till kommunalt vatten.

  Publicerat 2017-08-17
 • Sprängning i gata längs Kompanivägen på Kronan sker under måndag och tisdag 7-8 augusti.

  Sprängning för VA på Kronan

  Vi spränger för att få ned brunnar och vatten- och avloppsledningar längs Kompanivägen på Kronan. Arbetet sker främst vid den så kallade gamla vakten precis vid infarten till området. Sprängningarna sker under förmiddagen måndag 7:de och tisdag 8:de augusti.
  Publicerat 2017-08-03