Nyhetsarkiv

På denna sida visas aktuell månads nyheter. I högerspalten kan du välja månad.

 • Här syns ett av de sex första kvarteren som ska byggas i Kronandalen där det inom några år kommer att erbjudas 2000 nya bostäder.

  Milstolpe för nya bostäder i Luleå

  Detaljplanen för Kronandalen som möjliggör byggandet av drygt 2000 bostäder har vunnit laga kraft.
  – Förverkligandet av Kronandalen är den enskilt viktigaste pusselbiten för att komma ikapp med tillgången på bostäder i Luleå. Med detta levererar vi ytterligare på Luleåbornas krav på oss politiker - sätt fart på bostadsbyggandet. Där är vi nu och vi kan konstatera att vi lämnar bostadsbristen bakom oss, säger Niklas Nordström, kommunalråd i Luleå.

  Publicerat 2017-07-25
 • Vi sänker Svartövägen ned mot Skutviken för att förhindra översvämmning inom Skutvikens industri- och handelsområde.

  Därför sänker vi Svartövägen

  Med det förändrade klimat som förutspås för framtiden kommer vi oftare att se väderfenomen med intensivt regnande sommartid och regn på snö under vinterhalvåret. Det här ställer större krav på bortledning av dagvatten och betyder att vi ser över kritiska områden i Luleå där bortledningen kan behövas förändras. Skutviken är ett av dessa områden som är prioriterat att arbeta med för att minska risken för översvämning nu och i framtiden.
  Publicerat 2017-07-24
 • Arbetet med rördragningen under väg 97/Boden pågår i snabb takt för att minska störningen. Det är dubbelskift som gäller med arbete långt in på kvällen. Här lägger arbetsledare Axel Simu, NCC, kantsten.

  Tack till trafikanterna

  Det blev en kännbar störning i trafiken för Luleåborna då Bodenvägen stängdes av över Mjölkuddsbanken. Men bara efter ett dygn hade frågetecknen kring nya vägval lagt sig och jobbet på plats har kunnat pågå enligt plan. - Vi kör intensivt med dubbla skiftgäng för att inte orsaka störningar under längre tid, säger Max Havama, projektledare för Östra Länken.

  Publicerat 2017-07-06
 • Utredningen av de fortsatta etapperna i projekt Östra Länkenstartade i våras. Närmast är det etapp 4E mellan Mjölkudden och Notviksrondellen som står i fokus.

  Utredning av nya etapper i Östra Länken

  I våras startade utredningen av Etapp 4E som blir den fjärde etappen i projekt Östra Länken. I etappen ingår att lägga ned vattenledningar mellan Mjölkudden och Notviksrondellen (Rostbollen).
  Publicerat 2017-07-05