Nyhetsarkiv

På denna sida visas aktuell månads nyheter. I högerspalten kan du välja månad.

 • Inbjudan markanvisning Ejdergränd 18, Hertsön

  Inbjudan till Markanvisning på Hertsön

  Luleå kommun avser att sälja Ejdergränd 18 inom fastigheten Hertsön 11:1 i syfte att bygga bostäder. Intresseanmälan ska vara inlämnad senast fredag 16 december 2016
  Publicerat 2016-11-18
 • Byggarbetaren André Lundberg har börjat riva väggarna i Hertsöns badhus.

  Nu rivs Hertsö badhus

  Den 17 juni togs det sista doppet i badhuset på Hertsön och nu har rivningen startat.
  - Vi räknar med att rivningen är klar i juni 2017, säger projektledare Leif Widmark . När det nya badhuset som utlovats börjar byggas är ännu ej bestämt, men preliminärt kan byggstarten ske under 2019.

  Publicerat 2016-11-14
 • Byggbuller över Luleå väntas

  Östra länken har dragit västerut och nu befinner sig projektets kärntrupp vid korsningen av Bodenvägen/Svartövägen. Och från och med måndag 14 november finns det stor risk att bli störd av det skarpa buller som uppstår då vi slår ned stålspont för den nya pumpstationen som ska stå i korsningen.
  Publicerat 2016-11-11
 • Miljöprojekt i Alvik - Antnäs

  Nya fällningsdammar i byarna Alvik och Antnäs i Luleå kommun blir en betydande och långsiktig lösning på problemen med bräddat spillvatten i området.

  Publicerat 2016-11-03