Nyhetsarkiv

På denna sida visas aktuell månads nyheter. I högerspalten kan du välja månad.

 • Dags för cykelrensning i Luleå centrum

  Sedan några år tillbaka rensas Luleå centrum från övergivna cyklar för att underlätta för snöröjning, skottning och sopning.
  Publicerat 2016-10-26
 • Mörkertid - reflextid

  Promenerar du ? Cyklar du ? Rastar hunden? Låter dina barn leka utomhus? Mycket bra. Men du har väl kommit ihåg att använda reflex?

  Publicerat 2016-10-26
 • Gång- och cykeltunnel, vackrare och tryggare efter upprustning

  Besök gång- och cykeltunneln vid Landstingshuset och se de vackra utsmyckningarna av konstnären Elin-Alexandra Sundström.
  Publicerat 2016-10-24
 • Problem med gatubelysningen

  Ett kabelfel har orsakat problem med gatubelysningen i ett område inom Sandviksgatan, Residensgatan, Skeppsbrogatan och Rådstugantan.
  Publicerat 2016-10-20
 • Häck Väck!

  Lummiga trädgårdar i all ära, men visst vet du att din växtlighet ska hållas tuktad inom din tomtgräns och inte bre ut sig över staket, gator och gångvägar.
  Anledningen är att buskage kan skymma sikten för trafikanterna eller växa sig stora framför viktiga vägmärken. Så, se över din växtlighet och ta fram häcksaxen där den behövs.

  Publicerat 2016-10-15
 • Träd måste fällas efter Skeppargatan

  Det är några popplar som mår dåligt efter Skeppargatan i Svartöstaden och som nu måste fällas.
  Publicerat 2016-10-11