Nyhetsarkiv

På denna sida visas aktuell månads nyheter. I högerspalten kan du välja månad.

 • Hälsans Stig runt fjärden öppnas idag

  Projektet Östra Länken drog igång 2014 och nu, 30 september 2016, är första delen klar. Det innebär till mångas glädje att det populära gångstråket Hälsans Stig runt Skurholmsfjärden öppnas och att nya GC- tunneln under Svartövägen invigs.

  Publicerat 2016-09-30
 • Nya gatunamn i Luleå

  Kompanivägen, Exercisvägens och Lottagatan är några av de nya gatunamnen i Luleås nya stadsdel på Kronanområdet. Gatunamnen är hämtade från militärområdet som var beläget på platsen fram till år 1992, då det flyttades till Boden.
  Publicerat 2016-09-21
 • Nu fortsätter vi arbetet på Köpmantorget efter sommaruppehållet

  Nu slutför vi arbetet med att reparera dagvattensystemet kring IOGT-NTOs fastighet samt efter Timmermansgatan mot Storgatan. Dessutom ska fontänen repareras och förbättras.
  Publicerat 2016-09-20
 • Finns det kulturhistoriskt intressanta byggnader och miljöer i Luleå?

  Kom och lyssna till hur vi arbetat med byggnadsinventering och klassificering av byggnader och miljöer med kulturvärden i centrala Luleå
  Publicerat 2016-09-08