Nyhetsarkiv

På denna sida visas aktuell månads nyheter. I högerspalten kan du välja månad.

 • Personal från projekt Kronan agerar trafikvärdar längs vägarna på Kronanområdet. Anledningen är att Regementsvägen och genomfartsleden på området stängs måndag 25 april. Här ser vi Karin Geijer, Hans Callne, Lisa Bergdahl, Sofia Larsson och Peder Bergman i färd med att stoppa bilister och informera om stängningen.n

  Ny infart till Kronan ÅVC och ÅVM från 25 april

  På grund av påbörjandet av bygget av det nya bostadsområdet Kronandalen är Regementsvägen och genomfartsvägen som passerar studio Kronan stängd från och med måndag 25 april. Även buss, gång- och cykeltrafik påverkas.
  Publicerat 2016-04-25
 • Arbetsplatsolycka vid skolan utreds

  En fordonsförare och två skolbarn fick igår lättare brännskador vid en arbetsplatsolycka. På Öhemsskolan i Gammelstad höll medarbetare vid stadsbyggnadsförvaltningen på med att tina upp en brunn när hett vatten och ånga plötsligt trycktes upp.
  Publicerat 2016-04-13
 • Nya tomter för bostäder i Kallax

  Detaljplan för del av Kallax, Kallax 17:1 m fl, SBF 2015/119
  Publicerat 2016-04-08