Nyhetsarkiv

På denna sida visas aktuell månads nyheter. I högerspalten kan du välja månad.

  • Illustration över nya gångbroar över Lulsundskanalen.

    Nya gångbroar över Lulsundskanalen

    Den första februari startar pålningsarbetet för nya gångbroar vid Golfängen och Lulsundet. De nya broarna ska gå över Lulsundskanalen. Broarna skall sedan anslutas till nya gångvägar i området.
    Publicerat 2016-01-29