Nyhetsarkiv

På denna sida visas aktuell månads nyheter. I högerspalten kan du välja månad.

 • Försenat underhåll av gatu- och parkbelysning

  Upphandlingen av ny entreprenör för underhåll av gatu- och parkbelysning har överklagats och under pågående process kan inte ett nytt avtal slutas.
  Publicerat 2015-11-20
 • Nya parkeringsnormer i Luleå

  I slutet av november kommer representanter från Luleå kommun att hålla information- och dialogmöten tillsammans med verksamheter och föreningar om förslag till nya parkeringsnormer för cykel och bil på tomtmark. Syftet med dialogen är att informera, besvara frågor och inhämta synpunkter.
  Publicerat 2015-11-05
 • Ny graffiti i tunneln vid Varvet

  Luleå kommun beställer ny graffitimålning i centrum. – Vi tycker att konstformen graffiti och street art som uttryck för en ung subkultur bör förekomma oftare i det offentliga rummet, säger Lenita Ericson och Emmelie Nybom
  Publicerat 2015-11-03