Nyhetsarkiv

På denna sida visas aktuell månads nyheter. I högerspalten kan du välja månad.

 • Hertsövägen stängs för trafik

  Tålamod är en dygd. Och nu kommer Luleåbornas tålamod att prövas ytterligare då arbetet med Östra Länken breder ut sig. För måndag 28 september stängs Hertsövägen i höjd med Malmudden för genomgående trafik under tre veckor. Trafiken hänvisas under tiden till Brogatan - Västra Skurholmen.
  Publicerat 2015-09-24
 • Lyckad dag för cykeln i Luleå

  Det var många som lämnade bilen hemma och kom in till stan och besökte oss i Stadsparken i lördags! Det erbjöds tipsrunda, teknikbanor, fika, utställningar, pimpa din cykel och en massa andra aktiviteter och mycket tack vare vädret blev evenemanget välbesökt och gav mersmak.
  Publicerat 2015-09-21
 • Traktorvägen öppnar för trafik

  I slutet på september öppnar Traktorvägen  för trafik. Arbeten med belysning, ny vägvisning och urgrävning för gång och cykelväg fortsätter fram till sommaren 2016. Dessa arbeten kommer inte att störa trafiken nämnvärt.
  Publicerat 2015-09-11
 • Båtar

  Därför får ekohamnen avslag

  Luleå centrum ska förtätas och växa, och kommunen arbetar med att ta fram en helhetsbild och en plan för vad som ska prioriteras. Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott säger i dag nej till planerna på en flytande småbåtshamn med ekoprofil i Södra hamn.
  Publicerat 2015-09-11
 • Driftchef Lars Brännvall och projektledare Hans Moberg utanför den nya byggnaden vid Uddebo reningsverk. Här renas och komprimeras gasen i en komplicerad process.

  Här görs Luleås biogas

  Varje vecka produceras nu stora mängder biogas vid Uddebo reningsverk.  En veckas produktion räcker för att köra cirka 12 000 mil med personbilar.  Och det finns kapacitet för betydligt mer.
  Publicerat 2015-09-04
 • Planerade vattenavstängningar september 2015

  Under september kommer fyra planerade vattenavstängningar att ske på grund av inkopplingsarbeten av ny dricksvattenledning i projektet Östra länken etapp 4B. Bor du i områden vid Östra Länken? Se vår lista om din fastighet berörs.
  Publicerat 2015-09-04
 • Ny gång- och cykelväg längs hela Björsbyvägen

  En ny gång- och cykelväg byggs längs hela Björsbyvägen, från korsningen Haparandavägen fram till Hällbacken. Även den befintliga bilvägen rustas upp och ny belysning och nya busshållplatser anläggs.
  Publicerat 2015-09-01