Nyhetsarkiv

På denna sida visas aktuell månads nyheter. I högerspalten kan du välja månad.

 • Full plogsväng igång

  - I natt klockan 01.00 drogs full plogsväng med samtliga maskiner igång och alla gator är plogade ett varv. Idag vid lunch påbörjas plogsväng två med plogning av gång- och cykelvägar och de prioriterade vägarna, säger Niklas Öhman, produktionsledare på gatudriften vid Luleå kommun.
  Publicerat 2019-01-14
 • Oväder på ingång

  Under eftermiddagen väntas ett snöoväder med kraftiga vindar dra från västra fjällområdet in över norr- och västerbottenskusten. – Vi håller oss uppdaterade om läget och har beredskap om det skulle bli besvärligt även för oss, säger produktionsledare Niklas Öhman på kommunens drift och underhållsavdelning. 
  Publicerat 2019-01-13
 • Trafikstörning Kulturhusrondellen

  Från torsdag 17 januari och två veckor framöver finns risk för köbildning i området kring Namnlösa gatan och Kulturhusrondellen mitt i centrala Luleå. Anledningen är arbete med en brunnskonstruktion för dagvatten. Arbetet innebär viss begränsning i den lokala trafikmiljön.
  Publicerat 2019-01-11
 • Översikt planområde

  Förtätning av bostäder och verksamheter Kallkällan Centrum

  Detaljplan för del av Bergviken, del av Kallkällan 9 och 11,
  SBF 2018-303

  Publicerat 2019-01-10
 • Granskning: Ektjärns verksamhetsområde

  Detaljplan för del av Storheden 1:1 m.fl. SBF 2017/1856
  Publicerat 2019-01-09
 • Trafikomläggning Haparandavägen

  Från måndag 7 januari och en månad framöver arbetar projekt Östra Länken längs Haparandavägen i höjd med Notviksstan/Skutviken. Vi gräver av vägbanan och leder om trafiken till en körbana med två körfält. Även GC- väg och busshållplats i området berörs av arbetet.
  Publicerat 2018-12-31
 • Bättre snurr i trafiken

  En ny cirkulationsplats ska byggas i korsningen Haparandavägen/Banvägen, Midgårdsvägen. Arbetet påbörjas preliminärt april 2019 och kommer att medföra en hel del störningar för trafiken.
  Publicerat 2018-12-14
 • Öppet Forum om nya Stadsparken

  Luleå stad fyller 400 år 2021 och det ska firas! Den största presenten till Luleåborna blir en ny, upprustad stadspark. - Alla är välkomna  till Öppet Forum där vi hoppas få ta del av Luleåbornas tankar om hur de vill att den nya Stadsparken ska upplevas, säger projektledaren Viktor Wäppling.
  Publicerat 2018-12-12
 • Årets 15 Vintertrampare är, utan namngiven plats i bilden;Paul Mitchell, Bob Olovsson, Emil Nilsson, Maria Gustafsson Almqvist, Ulrika Larsson, Simon Eklund, Josefine MettävainioLena Johansson, Anette Tjäder Löfgren, Madeleine Lundberg, Jonas Sandin, Anna Olovsson, Janne Päkkilä, Kai Oja.Fattas på bilden gör Josefin Rönnbäck.

  Årets Vintertrampare utsedda

  Fjolårets succé är tillbaka. Femton nya Vintertrampare för året är utsedda och redo att anta utmaningen att cykla vintertid. - Till en början är det nog den mentala biten som blir värst, det gäller att ha lite pannben. Efter någon vecka övergår det förhoppningsvis till en vana, säger Simon Eklund om kommande vinter som cyklist.
  Publicerat 2018-11-29
 • Översiktsbild planområdet

  Antagande: Plats för skola i Södra hamn

  Detaljplan för del av Centrum, Stören 17, 
  SBF 2018/512

  Publicerat 2018-11-28
 • Minskade vägbanor vid Mjölkuddsrondellen

  Från och med måndag 3 december kommer vägområdet vid Mjölkuddsvägen i riktning mot Boden och del av Banvägen i höjd med Cirkle K att påverkas av betongbarriärer i vägrenen. Det innebär att själva körfältet kan upplevas som smalare och risk för köbildning är stor.
  Publicerat 2018-11-27
 • Ge bort årets julklapp, paketet som vi hoppas ingen behöver öppna!

  Igår lanserade Handels utredningsinstitut ”Årets julklapp” 2018 som blev ”Det återvunna plagget.” I december lanserar MSB sitt tips till årets julklapp - ”Beredskapslådan”.
  Publicerat 2018-11-21
 • Bottensediment och grova träspånsrester från det gamla sågverket togs upp för analys utanför Karlshäll idag.

  Startskott för sanering av vattnet vid Karlshäll

  Sedan 2011 har förberedelser inför sanering av gamla kvicksilverföroreningar vid Karlshäll pågått. Idag var det dags för ännu en provtagning av sediment i vattnet och därmed är arbetet inför reningen av bottensedimentet i viken startat.
  Publicerat 2018-11-19
 • Det blev en toppendag i cykelns favör. Här ses arrangörsgruppen tillsammans med föreläsaren Emil Törnsten och Jonny Halvarsson från Kart- och mätsektionen på Luleå kommun.Fv.Dalibor Scentic, Helena Lindvall, Per Westermark, Johan Eriksson, Jonny Halvarsson, Emil Törnsten och Ida Persson.

  Succé för Cykelforum

  Framtidens vardagscykling var rubriken på årets Cykelforum. Närmare 130 aktiva och blivande cyklister tog del av ämnen som hälsa, miljö, vardagspussel och framtiden genom innovationer. Allt ur perspektivet cykel och cykling.
  Publicerat 2018-11-17
 • Minskat körfält längs Bodenvägen

  Arbetet med Östra Länken drar nu vidare och Väg 97/Bodenvägen dras ned till enfilig sträcka ca 200 meter öster om Mjölkuddsrondellen.
  Publicerat 2018-11-09
 • Öppet hus på Kronan

  Öppet hus på Kronan

  Välkommen på öppet hus tisdag 13 november, kl. 16.30-18.30. Kom och ta del av vad som händer på Kronan, nu och i framtiden.
  Publicerat 2018-11-09
 • Här är femton inbitna bilister som ska ge bussåkandet en chans i höstens kampanj #Bussigkompis vilket innebär att de väljer bort bilen till förmån för bussen.

  Nytt gäng bilister redo för bussen

  1 november startar en ny omgång av kampanjen #Bussigkompis. 15 utvalda bilister får nu chansen att upptäcka vad som skulle hända om de började åka buss. De 15 är personer som dagligen pendlar till jobbet eller studierna i Luleå med bil och som känner sig redo att prova något nytt.
  Publicerat 2018-11-09
 • Vintertramparna är tillbaka – antar du utmaningen?

  Det blir en fortsättning på förra årets succé, Vintertramparna 2018-2019 är här!
  Publicerat 2018-11-05
 • Nu påbörjas miljöarbetet vid Karlshäll

  Nu påbörjas sjömätning och sedimentsprovtagning vid Karlshäll.
  Publicerat 2018-10-29
 • Är det vettigt att cyklingen är på frammarsch?

  Vad skulle hända med hälsan och luftkvalitén om alla med korta avstånd till jobbet skulle cykla?
  Publicerat 2018-10-29
 • Ny parkeringsstrategi för Luleå kommun

  Nu kan du lämna in dina synpunkter på Luleå kommuns nya parkeringsstrategi för cykel och bil i centrala Luleå.
  Publicerat 2018-10-29
 • Cykelinnovationer

  Svensk Cykling tillsammans med Cykelfrämjandet och Vinnova arbetar för ökad cykling genom att stimulera till utvecklingen av nya idéer och innovationer på cykelområdet.
  Publicerat 2018-10-25
 • Det är varmare att cykla tillsammans

  Visste du att vinnarna av Årets Vintercykelinnovation är ett samarbete mellan Luleå tekniska Universitet och Luleå Kommun för ökad vintercykling bland barn?
  Publicerat 2018-10-25
 • 160,5 miljoner kronor till saneringsarbete i Karlshäll

  Naturvårdsverket har beviljat ett bidrag på 160,5 miljoner kronor till sanering av föroreningar i Karlshäll.
  Publicerat 2018-10-24
 • Arkitektskiss från Bolite Bostäder på ett av kvarteren i etapp 2 Kronandalen Luleå

  Byggaktörer utvalda till Kronandalens andra etapp

  Luleå kommun har nu valt tre byggaktörer som man föreslår får varsin markanvisning i den andra etappen av Kronandalen, Luleås nya bostadsområde. Det är BoKlok Housing, Bolite Bostäder och Magnolia Bostad. Totalt handlar det om cirka 300 nya bostäder, både hyresrätter och bostadsrätter.
  Publicerat 2018-10-19
 • Cykelparkering i Kulturens Hus

  Visst känner du till att det finns cykelparkering i Kulturens Hus parkeringsgarage?
  Publicerat 2018-10-19
 • Innovationer för framtidens vardagscykling!

  Svensk Cykling tillsammans med Cykelfrämjandet och Vinnova arbetar för ökad cykling genom att stimulera till utvecklingen av nya idéer och innovationer på cykelområdet.
  Publicerat 2018-10-18
 • Rajib satsar på ”Korta Vägen” för jobb i Luleå

  Det är en målmedveten ung man som möter upp vid platskontoret för projekt Risslan i Luleå. Vägen dit startade i Bangladesh i Sydasien för 33 år sedan och Rajib Ghosh, som han heter, önskar få ställa ned resväskan för gott och bli kvar i Luleå.
  Publicerat 2018-10-17
 • Förtätningar av bostäder på Björkskatan

  Förslag till detaljplan för del av Björkskatan, Björkskatan 1:3,
  SBF 2016/684

  Publicerat 2018-10-17
 • Snart dags för årets cykelrensning

  Under vecka 45 börjar vi märka upp övergivna cyklar i Luleå centrum.
  Publicerat 2018-10-15