Deltagande arbetsplatser

Följande organisationer har anmält sig till #Viresergrönt:

 

  • Mobilaris
  • a och d arkitektkontor
  • Länsstyrelsen Norrbotten
  • Ängsskolan
  • ÅF Pöyry
  • Stadsbyggnadsförvaltningen
  • HR och Kvalitet – Socialförvaltningen
  •