#viresergrönt

Idag reser de flesta Luleåbor till jobbet i bil. En tredjedel av våra resor under 1 km är bilresor. Det vill vi ändra på! Målet är att år 2020 ska hälften av alla resor och 80 procent av de kortare resorna göras till fots, med cykel eller kollektivtrafik. För att nå dit tar vi hjälp av Luleås arbetsplatser! #viresergrönt

Hjälp oss att nå målet!

Vi vill ha hjälp av Luleås arbetsplatser att uppmuntra sina medarbetare att resa mer hållbart, både till och från jobbet men också på sin fritid. För ju fler som går, cyklar eller reser kollektivt desto mindre klimatpåverkan, bättre luftkvalitet och mer utrymme för gröna ytor får vi i vår stad. På sikt får vi en stad som håller i generationer!

Medalj i grönt resande

Nu kan din arbetsplats bidra till en hållbarare stad och bli certifierad i tre nivåer. Anmäl er för 2019 års tävling redan idag.

Så här går det till

Ni som anmält er kommer att jobba med #viresergrönt under ett år. Hur mycket ni vill engagera er är upp till er själva. Alla insatser tar oss närmare vårt mål. Det finns tre nivåer att uppfylla för att få ett certifikat, brons, silver eller guld.

Det här får ni:

 • Introduktions-/inspirationsföreläsning för två anställda.
 • Resevaneundersökning på er arbetsplats.
 • Gemensam Facebookgrupp för stöd och inspiration.
 • Certifiering: Vi reser grönt (brons, silver, guld).
 • Möjligt att delta i utmaningar och tävlingar.

Belöningen!

Alla är vinnare i #viresergrönt: individen, organisationen och staden.

 • Friskare medarbetare och ett gemensamt mål för en god sak.
 • Er arbetsplats visas upp i ett positivt sammanhang via våra kanaler.
 • Ni bidrar till att vi får en bättre stad att leva i både nu och i framtiden

Lite mer om konceptet

#viresergrönt är en tävling mellan arbetsplatser i Luleå kommun. Alla arbetsplatser med minst fem anställda är välkomna att delta. Flera arbetsplatser kan tävla från samma arbetsgivare, tex en avdelning, en skola eller ett kontor. Tävlingen pågår under ett år.

Arbetsplatserna anmäler sig varje år till tävlingen på vår hemsida. Under året arbetar arbetsplatsen med att uppfylla så många kriterier som möjligt. Varje uppfyllt kriterium ger 1, 2 eller 3 poäng. Arbetsplatserna samlar poäng genom att uppfylla kriterierna och når på så vis olika nivåer, brons, silver eller guld. I slutet av året utses den arbetsplats som fått flest poäng till årets vinnare.

Kom igång

I samband med anmälan utser ni två anställda som är ansvariga för hållbart resande och #viresergrönt på er arbetsplats. Dessa bjuds in till en kostnadsfri introduktions- och inspirationsutbildning på 2 timmar.

När vi fått er anmälan får ni även som möjlighet att genomföra en resvaneundersökning bland era anställda och som vi hjälper er att analysera. På detta sätt får ni som arbetsgivare reda på utgångsläget och hjälp att förstå vilka insatser som kan ge resultat på er arbetsplats. Resvaneundersökningen ger er även möjlighet att följa upp arbetet med hållbart resande på arbetsplatsen år från år. Sen är det dags att börja samla poäng!

Tre olika nivåer att uppnå

För att nå respektive nivå krävs följande antal poäng;

Guld: 38 poäng

Silver: 20 poäng

Brons: 8 poäng

1 poäng per uppfyllt kriterium

 • Arbetsplatsen utser två anställda som ansvariga för hållbart resande och #viresergrönt. Båda genomför vår introduktions- och inspirationsutbildning (ca 2 timmar).
 • Arbetsplatsen har en resepolicy som främjar hållbart resande.
 • På arbetsplatsen finns det en cykelparkering där det är möjligt att låsa fast cykeln i ramen. Cykelparkeringen ska vara tydlig, uppmärkt och snöröjas vintertid.
 • På arbetsplatsen finns det cykelpump och enklare verktyg att låna.
 • Minst en kampanj ska under året genomföras på arbetsplatsen för att få de anställda att resa mer hållbart.
 • På arbetsplatsen finns det busskort som de anställda kan använda vid resor i tjänsten.
 • På arbetsplatsen finns det cyklar som de anställda kan använda vid resor i tjänsten.
 • På arbetsplatsen uppmuntras walk & talk-möten.
 • På arbetsplatsen uppmuntras resfria möten

2 poäng per uppfyllt kriterium

 • Arbetsplatsens chefer föregår med gott exempel och reser hållbart.
 • På arbetsplatsen finns torkrum eller torkskåp som de anställda kan använda.
 • På arbetsplatsen finns det en väderskyddad cykelparkering där det är möjligt att låsa fast cykeln i ramen. Cykelparkeringen ska vara tydlig, uppmärkt och snöröjas vintertid.
 • På arbetsplatsen är det möjligt för de anställda att duscha och byta om.
 • På arbetsplatsen finns det el-cyklar som de anställda kan använda vid resor i tjänsten.
 • Under året ska mer än en kampanj genomföras på arbetsplatsen för att få de anställda att resa mer hållbart.
 • På arbetsplatsen erbjuds förmånscyklar.
 • Arbetsplatsen arbetar aktivt med sin resepolicy som främjar hållbart resande.
 • De anställda får arbeta under kollektivtrafikresor och tillgodoräkna denna tid som arbetstid.

3 poäng per uppfyllt kriterium

 • Arbetsplatsen har budgeterat resurser för att arbeta med att öka andelen hållbara resor bland de anställda.
 • På arbetsplatsen har de anställda möjlighet att förvara kläder och annan utrustning för att resa hållbart till och från jobbet.
 • Arbetsplatsen erbjuder en cykelpool som de anställda även får använda på fritiden.
 • På arbetsplatsen finns det en lättillgänglig cykelparkering inomhus.
 • De anställda får ersättning då de använder sin egen cykel vid resor i tjänsten.
 • Arbetsplatsen erbjuder årligen service av de anställdas privata cyklar.
 • På arbetsplatsen räknas aktivt (och hållbart) resande till/från jobbet som arbetstid/friskvård.
 • Arbetsplatsen erbjuder de anställda busskort som de kan använda vid resor till och från arbetet.
 • Arbetsplatsen arbetar aktivt med sin resepolicy och följer upp arbetet och utfallet årligen.
Återställ
Varför arbetar vi med hållbart resande i Luleå?