Resedagböcker

Som Vintertrampare förväntas du att veckovis göra en uppföljning i form av en resedagbok (anteckna ungefärlig distans som du färdats på cykel samt hur du tycker att det gått). Nedan hittar du alla resedagböcker fördelade efter månad.