#Bussigkompis

xxx

I projektet #bussigkompis utmanas bilister att istället välja bussen vid mer än hälften av sina vardagsresor under tre månaders tid. Den senaste omgången avslutades i januari med 15 deltagare som regelbundet pendlar till arbete och studier. I en rapport har vi sammanställt deras erfarenheter, hur mycket de sparat på miljön, ekonomin och mycket mer. Du hittar rapporten häröppnas i nytt fönster.

 

Varför #Bussigkompis?

Med projektet vill vi visa att bussen är ett bra alternativ när du pendlar i eller till och från Luleå. Inom Luleå tätort är linjenätet väl utbyggt och turtätheten är hög på morgonen och sen eftermiddag.

Även i många byar på landsbygden finns bra möjlighet att pendla till och från jobbet.
Vi jobbar för att fler ska välja hållbara sätt att resa och försöker kontinuerligt förbättra hållplatserna och kollektivtrafikutbudet. I centrum har vi idag problem med luftkvaliteten och en orsak till detta är biltrafiken. Genom projektet #bussigkompis hoppas vi kunna inspirera fler att välja bussen framför den egna bilen

 

 #BussigKompis - ett samarbete mellan Luleå kommun, Luleå lokaltrafik samt Länstrafiken Norrbotten.

 

 

Kontakt

Vill du prata hållbart resande kan du kontakta oss på Stadsbyggnadsförvaltningen

E-postadress: l_till_a@lulea.se

Telefon Kundcenter: 0920-45 30 00