Mer information och bra länkar

Nedan kan du hitta mer information rörande kollektivtrafiken i Luleå kommun samt nyttiga länkar.

 

Minimera
Reseplaneraren Resrobot

Du som vill resa kollektivt i hela landet, kan använda dig av Samtrafikenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster reseplanerare Resrobotlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Där kan du köpa biljetter och hitta tidtabeller samlade för alla trafikslag i landet. Dessutom innehåller Resrobot kartor över byten och gångvägar. Resrobot finns även som en gratis app för iPhone och Android. 

Samtrafiken i Sverige är ett samarbete mellan 60 av Sveriges trafikföretag och samarbetspartners. Samtrafiken ägs av 37 trafikföretag som samarbetar för att göra det kollektiva resandet enklare, tillgängligare och mer pålitligt genom tjänster såsom Resrobot och Respluslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

https://resrobot.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Minimera
Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten, RKM

Regionala kollektivtrafikmyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har som uppgift att samordna, effektivisera och utveckla kollektivtrafiken i länet. RKM hanterar också tillstånd för färdtjänst och riksfärdtjänst.

http://www.rkmbd.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Återställ
Busstrafik
Återställ
Tågtrafik
Återställ
Båttrafik
Återställ
Personflyg
Återställ
Skolskjuts
Återställ
Närlinjen
Återställ
Färdtjänst
Återställ
Sjukresor