Ljiljana Malmberg


 

Åker med: Länstrafiken/LLT

Sträcka: Måttsund - Notviken