Karin WinsaÅker med: Länstrafiken/LLT

Sträcka: Måttsund - Örnäset