xxx

Femton inbitna bilister ger bussen en chans

Luleå kommun vill att fler ska välja bussen som färdmedel. Framförallt för de korta resorna. I kampanjen #Bussig Kompis fick femton bilister gratis busskort för tre månader, allt för att upptäcka hur smidigt det är att färdas kollektivt.

I kampanjen som pågick mellan den 15 februari – 15 maj följde Luleå Kommun tillsammans med Luleå Lokaltrafik och Länstrafiken Norrbotten de uttagna i vardagen, dvs hur bussåkandet går, genom uppdateringar i sociala medier. - Filmer som visar hur du åker buss och var du köper biljett visades. Ibland kan det vara små enkla saker som gör stor skillnad i val av transportmedel, sa Anna Kowal Lindbäck, marknadsansvarig på Luleå Lokaltrafik.

Inför kampanjen hade redan inbitna bussresenärer fått möjlighet att nominera bilister till att testa bussen i tre månader och som tack för hjälpen belönades även de själva med busskort i tre månader. - Då tyckte vi att du är en #Bussig Kompis och det ska premieras, säger Elisabeth Eriksson, marknadsansvarig Länstrafiken Norrbotten.

De femton bilisterna som blev uttagna till #Bussigkompis förväntades bland annat att åka buss mer än hälften av sina resor till arbete/skola/vanligaste vardagsresa under perioden samt att fylla i en resedagbok och svara på en utvärderingsenkät före och efter kampanjen. - Förhoppningen var att vi får fler som väljer buss och genom utvärderingarna att vi också skulle kunna se om det är en bestående beteendeförändring som uppstår hos dem som testar bussåkning, säger projektledare Helena Lindvall, Luleå kommun.

Tisdag den 13 februari presenterades de uttagna i kampanjen #BussigKompis.

 

Resedagböcker för alla bussentusiaster

Månadsvis fyllde #BussigaKompisar i en resedagbok för att vi i projektet skulle kunna dokumentera och lära av hur deras upplevelser av bussresandet ser ut.

 

Vad blev resultatet?

 

Var en #BussigKompis!


#BussigKompis genomfördes i samarbete med Luleå Lokaltrafik samt Länstrafiken Norrbotten.

Kontakt

Helena Lindvall, Projektledare Hållbart resande
0920-45 30 00