xxx

Femton inbitna bilister ger bussen en chans

Luleå kommun vill att fler ska välja bussen som färdmedel. Framförallt för de korta resorna. I kampanjen #Bussig Kompis får femton bilister gratis busskort för tre månader, allt för att upptäcka hur smidigt det är att färdas kollektivt.


I kampanjen som pågår mellan den 15 februari – 15 maj kommer Luleå Kommun tillsammans med Luleå Lokaltrafik och Länstrafiken Norrbotten att följa de uttagna i vardagen, dvs hur bussåkandet går, genom uppdateringar i sociala medier. - Det kommer tex att bli filmer som visar hur du åker buss och var du köper biljett. Ibland kan det vara små enkla saker som gör stor skillnad i val av transportmedel, säger Anna Kowal Lindbäck, marknadsansvarig på Luleå Lokaltrafik.

Inför kampanjen har redan inbitna bussresenärer fått möjlighet att nominera bilister till att testa bussen i tre månader och som tack för hjälpen belönas även de själva med busskort i tre månader. - Då tycker vi att du är en #Bussig Kompis och det ska premieras, säger Elisabeth Eriksson, marknadsansvarig Länstrafiken Norrbotten.

De femton bilisterna som är uttagna till #Bussigkompis förväntas bland annat att åka buss mer än hälften av sina resor till arbete/skola/vanligaste vardagsresa under perioden samt att fylla i en resedagbok och svara på en utvärderingsenkät före och efter kampanjen. - Förhoppningen är att vi får fler som väljer buss och genom utvärderingarna kan vi också se om det är en bestående beteendeförändring som uppstår hos dem som testar bussåkning, säger projektledare Helena Lindvall, Luleå kommun.

Tisdag den 13 februari  presenterade vi de uttagna i kampanjen #BussigKompis. I listan kan du se vilka de är och följa de på deras resa.

 

 

Resedagböcker för alla bussentusiaster

Månadsvis fyller #BussigaKompisar i en resedagbok för att vi i projektet ska kunna dokumentera och lära av hur deras upplevelser av bussresandet ser ut. Här nedan lägger vi upp tomma resedagbocker för varje månad för att vem som helst ska dokumentera sina bussresor på samma sätt som #BussigaKompisar.

 

Var en #BussigKompis!


#BussigKompis genomförs i samarbete med Luleå Lokaltrafik samt Länstrafiken Norrbotten.

Kontakt

Helena Lindvall, Projektledare Hållbart resande
0920-45 30 00