Aktuella projekt & utredningar

Elbussar i stadstrafiken

Som en del i att utveckla en hållbar stad satsar Luleå kommun, LLT och Luleå Energi på att införa elbussar i stadstrafiken. Trafikstarten är planerad till slutet av 2018. Mer information om arbetet med elbussar kan du läsa på projektets sida.

Upprustning och tillgänglighetsanpassning av busshållplatser

Vi arbetar årligen med att bygga om och förbättra busshållplatserna i tätorten. Målet är att alla hållplatser ska vara tillgänglighetsanpassade för att möjliggöra för så många som möjligt att åka buss.

Under 2018 kommer vi att bygga om ett stort antal busshållplatser runt om i tätorten. Vilket behov varje hållplats har av ombyggnad skiljer sig åt mellan dem. Exempel på åtgärder som kommer att göras under året kan vara att bygga om hållplatsplattformarna så de hamnar på samma nivå som bussarna för att göra det enklare att kliva på och av bussen, lägga taktila plattor på hållplatserna för att underlätta för de som ser sämre, bygga cykelställ och komplettera med belysning där det behövs.