Växtlighet i det allmänna gatuutrymmet

Buskar, häckar, grenar och annat som kan påverka det allmänna gatuutrymmet måste enligt lag skötas om så att de inte orsakar problem för omgivningen. Det är fastighetsägarens ansvar att se till så att växtligheten inte stör det allmänna gatuutrymmet.

Vi ser regelbundet till så att det råder god sikt, framkomlighet och trafiksäkerhet inom det allmänna gatuutrymmet. När vi stöter på problem informerar vi den berörda fastighetsägaren med hjälp av ett informationsblad som berättar om vilka problem som råder och vi uppmanar också om att åtgärda de problem som gäller för fastigheten.

Gällande regler

  • Vid utfart mot gata ska sikten vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.
  • Sikten ska vara fri minst 10 meter i varje riktning för hörntomt med häck eller liknande.
  • Stora träd och liknande ska inte påverka tömning av avfallskärl eller gatubelysning på ett negativt sätt.
  • Fri höjd över gångbana ska vara minst 2,5 meter.
  • Fri höjd över körbana ska vara minst 4,5 meter.

Borttagning av växtlighet på kommunens mark?

Har du önskemål om borttagning av problematiska träd som står på kommunens mark vid din fastighet? Kontakta i så fall komunens kundcenter på 0920-45 30 00.

Inför varje åtgärd om borttagning görs en samlad bedömning med hänsyn till gatudrift och naturvård. beskärning eller dylikt utförs alltid av våra kunniga medarbetare.

Kortlänk till denna sida: www.lulea.se/gatuutrymmelänk till annan webbplats