Trafikmängdsmätning

Vi mäter regelbundet trafiken på ett antal gator i Luleå. Mätningarna används som underlag vid planering och projektering samt för att se förändringar över tid.

Kartbilden ovan visar de senast uppmätta trafikmängderna. Det som redovisas är antal tusental fordon per vardagsdygn. Lördagar och söndagar är trafikmängden normalt lägre.

Se kartbilden som PDF 2012

Se kartbilden som PDF 2013öppnas i nytt fönster