Tillståndsansökan för schakt och trafikanordningar

 

OBS! Från och med 2017-07-01 tas en administrativ avgift ut för tillstånd. Läs mer i de nya Schaktbestämmelserna Luleå kommun.

 

Ansök om schakttillstånd och tillstånd för upprättande av tillfällig trafikanordningsplan via e-tjänsten ISY Case.

I Luleå kommun hanteras hela processen från ansökan till slutbesiktning/avetablering för både Schakt och Trafikanordningsärenden i systemet ISY Case.

Är du ny användare av ISY Case?

För att ansöka om Trafikanordningsplan och Schakttillstånd använder du e-tjänsten ISY Case. Länk för att registrera dig.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du hittar även länken till höger under Registrering. Både den som bereder ärendet och den som söker tillstånd (ansökande bolag) måste registrera sig för att få tillgång till e-tjänsten.

Så här går du till väga

  1. Använd webbtjänsten ISY Case för att ansöka om tillstånd och hantera processen kring TA-plan och Schakttillstånd. Alla de som bereder ärenden, söker tillstånd, samt de som dagligen hanterar ärenden i ISY Case måste registrera sig för att få tillgång till webbtjänsten. Registrera dig och få tillgång till webbtjänsten ISY Case.

  2. Registrera dig med e-postadress och användarnamn (till exempel Namn/Företag) och få lösenord via e-post.

  3. Markera de grupper som tillhör den aktör/ledningsägare du ska företräda i ärenden och utföra arbeten åt. OBS! Markera inte alla grupper. Är du osäker kontaktar du din beställare.

  4. Klicka på registrera (du kommer nu att få ett lösenord via e-post)

  5. Logga in på ICY Caselänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du inte kan logga in med de uppgifter du fått, skapa nytt lösenord på inloggningssidan eller kontakta marktillstand@lulea.se

Det är av yttersta vikt att sökanden/ansvarig för arbetet under hela processen håller ärendets status aktuell i ISY Case.

Om ICY Case

  1. Processen startar med en ansökan i ISY Case, när sökanden sätter status till ”Ansökan”. Ansökan handläggs fram till ett beviljande där handläggaren om det krävs begär komplettering i ärendet, och då sätter status till ”Komplettera”.

  2. För att handläggaren skall kunna handlägga ärendet vidare efter det att sökanden kompletterat ärendet krävs att sökanden åter sätter ärendets status till ”Ansökan”. Då handläggaren bedömer att ansökan är komplett, och innehåller rätt information, sätts ärendets status till ”Beviljad”. Glöm inte att både Schakttillstånd och TA-plan skall ha status ”Beviljad” innan arbetet får påbörjas.

  3. När det datum för start av arbetet som beviljats i ansökan inträder, ändrar sökanden status i ärendet till ”Pågående”. Justering av tider för arbetet kan göras av sökanden under hela processen. Dessa justeringar måste accepteras av handläggare.

  4. Handläggaren/ väghållaren kan under arbetets gång meddela sig med sökanden via meddelandefunktionen i ISY Case. ISY Case skickar även påminnelser till sökanden och ledningsägarens ansvarige, för att HJÄLPA sökanden att hålla rätt status i sina ärenden.

  5. När schaktarbetet avslutas och återställts skall status för Schaktärenden sättas till ”Återställd” eller ”Tillfälligt återställd”. TA-ärendens status sätts till ”Avslutad” när trafikanordningen avetableras.