Foto: Susanne Lindholm

Snöröjning kommunala gator

Kartorna nedan visar prioriteringsordning för snöröjning av kommunala gator och gång- och cykelvägar i Luleås stadsdelar och byar.

Återställ
Stadsdelar Luleå stad
Återställ
Råneå
Återställ
Byar