Plogningskartor prioriterade gång- och cykelvägar

Under perioden 1 november-15 april har vi personal i beredskap för att sköta om våra gator. Gång- och cykelvägar har en egen prioriteringsordning. Se kartorna nedan.

Prioriteringen av plogning av gång- och cykelvägar