Parkeringsplan för gatumark 2019

Parkeringsplanen anger den övergripande inriktningen för parkering av cykel och
bil på gatumark samt riktlinjer för hur parkering ska hanteras i Luleå kommun.

Målsättningen med parkeringsplanen är att den ska medverka till att staden ska
vara tillgänglig för alla. Luleå ska vara en attraktiv och vacker stad med en hållbar
stadsutveckling socialt, ekonomiskt och ekologiskt.

Planen ska:

  • Stödja en hållbar stadsutveckling.
  • Skapa en gemensam syn på parkering för bil och cykel.
  • Medverka till att fler väljer att gå, cykla eller resa med kollektivtrafik istället
    för att använda bilen.
  • Ge vägledning och stöd för kommunala aktörer, fastighetsägare och
    näringsliv.
  • Tydliggöra vad som gäller för parkering på gatumark.
  • Utgöra underlag vid åtgärder i gatuområdet.

Läs hela parkeringsplanen som PDF