Kollektivtrafik i Luleå

I Luleå finns bra möjligheter att åka kollektivt. Luleåborna är nöjda med sin kollektivtrafik och Luleå lokaltrafik ligger i topp i landet vad gäller kundnöjdhet.

LLT - Luleå lokaltrafik

På lokaltrafikens huvudhållplats på Smedjegatan stannar alla LLT:s stomlinjer, lokallinjer och nattbussar. Förutom dessa linjer finns ett antal direktbussar mellan vissa stadsdelar och större arbets- och utbildningsplatser. Lokaltrafikens stomlinjer har hög turtäthet under de delar av dygnet då många vill resa, på morgonen och sen eftermiddag.

Luleå kommun vill utveckla kollektivtrafiken

Målet är att resandet med kollektivtrafiken ska fördubblas. Mellan åren 2006 och 2016 ökade antalet resor som gjordes med LLT med drygt 40 %.

Luleå kommun arbetar tillsammans med bland annat Regionala kollektivtrafikmyndigheten, Luleå Lokaltrafik och Länstrafiken för att utveckla och förbättra möjligheterna att åka med kollektivtrafiken i kommunen.

Upprustning och tillgänglighetsanpassning av busshållplatser

Luleå kommun ansvarar för kollektivtrafikens infrastruktur. Vi arbetar årligen med att bygga om och förbättra hållplatserna och målet är att alla hållplatser ska vara tillgänglighetsanpassade för att möjliggöra för så många som möjligt att åka buss.

Exempel på åtgärder som görs är att bygga om hållplatsplattformarna så de hamnar på samma nivå som bussarna. Hållplatserna får även taktila plattor för att underlätta för de som ser sämre. Där det behövs kommer hållplatserna även att kompletteras med belysning. 

Bussen har förtur

För att bussarna ska ha hög framkomlighet har de prioritet i trafiksignalerna som slår om till grönt när bussarna närmar sig. Dessutom finns det bussgator på några platser i staden där bussen får en genväg gentemot övriga motorfordon.

Under 2018 invigdes de första elbussarna som började trafikera stadens gator.

Pendeltåg

Den 1 april 2021 gick premiärturen för pendeltåget mellan Luleå och Haparanda. Det stannar i Notviken, Sunderby sjukhus, Boden, Kalix för att till sist stanna i Haparanda.

Sidan uppdaterades den 27 januari 2023