Fotograf: Susanne Lindholm

Vår ambition är att ha Sveriges bästa vintervägar

När det snöar jobbar vi ibland dygnet runt. På en säsong förflyttar vi mer än 4 miljoner kubikmeter snö. Det är inte lätt att vara överallt samtidigt. Vi tackar för din förståelse.

Ett tidskrävande arbete

Att ploga alla gator efter snöfall tar cirka tio till tolv timmar, men snöröjningsarbetet avslutas först ett par dagar efter själva plogningen. Under perioden 1 november-15 april har vi personal i beredskap för detta dygnet runt. Det är beredskapschefen som kallar ut till plogning och maskinförarna har då en timme på sig att komma på plats och starta jobbet. Vid långvariga och ymniga snöfall krävs omfattande resurser för att få ordning på våra gator.

– Vi är bra på vinterväghållning i Luleå och har en bra standard på gator och gång- och cykelvägar. Men då det är dåligt väder med mycket snöfall blir det också dåligt väglag tills dess att vi fått röja klart, säger Anders Stenlund på avdelning Drift och Underhåll.

Prioriterade gång- och cykelvägar

Se våra prioriteringskartor här

Snöplogning och röjning - startkriterier

Startkriterier för snöröjning är 2-12 cm nysnö, beroende av temperatur, vind, tid på dygnet, snökonsistens och prognoser. Om möjligt sker plogningen på natten eller efter avslutat snöfall. Vid ihållande snöfall kan snödjupet vara stort då de sista sträckorna plogas. Det kan ta upp till 5 dagar, innan allt efterarbete med att återställa tillgängligheten, sikten, ta bort snöhögarna och spår/ojämnheter är klart.

Olika startkriterier och åtgärdstider:

– Prioriterade gång- och cykelvägar 2 cm 4 tim.
- Övriga gång- och cykelvägar 4 cm 5 tim.

– Huvudgator med högre hastighet 2-4 cm 4 tim.
- Huvudgator med lägre hastighet 4-6 cm 6 tim.

– Bostadsgator 8-12 cm 11 tim.

– Enskilda vägar som kommunen sköter 7 cm 7 tim.

Väghyvling

När gatan blir ojämn och spårig på grund av packad snö och is gör vi en isrivning på de mer trafikerade vägarna. På bostadsgator utför vi isrivning endast under vårvintern.

Här erbjuder vi gratis sand för fastighetsägare

 • Logementsgatan i Lulsundet
 • Luleåvägen i Gammelstad
 • Kängsövägen, korsningen Katthesvägen på ÅVC Råneå
 • Antnäs
 • Måttsund

Vi måste alla hjälpas åt

Samarbete är en viktig utgångspunkt för att vi ska kunna skapa en bra vinterväghållning i Luleå. Alla kan bidra på något sätt och den som är fastighetsägare har ett särskilt ansvar. Följande insatser kan alla hjälpa till med:

 • Avlägsna snö och istappar från tak så att ingen kan skadas av nedfallande föremål.
 • Ta bort snö och is från gångbanan utanför fastigheten och sanda om det är halt.
 • Den snö som hör till din gårdsplan ska också förvaras på din egen tomt. Inte i vägområdet, på plogvallar eller hos grannen. Detta gäller även vid beställd portöppning.
 • Märk tydligt upp låga staket, buskar eller annat skyddsvärt som maskinförarna inte kan se då snödjupet ökar.
 • Se till att brevlådor och avfallskärl är placerade innanför tomtgränsen eller minst 1,5 meter från asfaltens kant.
 • Klipp och ansa träd och buskar som växer på din tomt så att de inte når utanför din tomtgräns.
 • Parkera inom tomtgränsen vid snöfall, inte på allmän gata. Fordon och cyklar som avsevärt försvårar snöröjningen eller är felparkerade kan komma att flyttas.

Fotograf: Susanne Lindholm

Felanmälan

Om du skulle undra över något eller känna dig missnöjd med vinterväghållningen så är du välkommen att kontakta oss. En felanmälan kan du göra på flera olika sätt, välj vad som passar dig bäst.

Kundtjänsten - kan svara på frågor och ta emot felanmälan. Kundtjänsten är bemannad måndag till fredag mellan 7-17 .
Telefon: 0920-45 44 44
e-post: kundtjanst.sbf@lulea.se

E-tjänst på Internet - fyll i en felanmälan dygnet runt.

App i din smartphone - ta en bild och skicka in din felanmälan direkt på plats genom din telefon.

Det händer tyvärr att maskinerna orsakar skador på staket, brevlådor mm vid snöröjning. Felplacerade brevlådor ersätts inte.

Om du är fastighetsägare, tänk på att omgående meddela oss om en skada inträffat. Vi utför då en besiktning och sedan kan vi komma överens om en åtgärd.