Foto: Susanne Lindholm

Drift och underhåll av Luleå kommuns gator

Vår verksamhet pågår 365 dagar om året

Under året fokuserar vi på olika typer av drift och underhåll beroende på väderlek och andra behov.

Verksamhetsområdena är:

 • Vinterväghållning -snöröjning och underhåll
 • Städning av Luleås gator
 • ​560 km gator och vägar
 • 30 km Isvägar
 • 160 km gång- och cykelbanor
 • 6 km järnvägsspår
 • Cirkulationsplatser (35 platser)
 • Gatubelysning (18 000 punkter)
 • Trafiksignaler (30  platser)
 • Vägmärken (8000st)
 • 2 800 Parkeringsplatser (83 p-automater)
 • Konstbyggnader - broar, vägtunnlar, mm(104 st)