Foto: Susanne Lindholm

Drift och underhåll av Luleå kommuns gator

Vår verksamhet pågår 365 dagar om året

Under året fokuserar vi på olika typer av drift och underhåll beroende på väderlek och andra behov.

Verksamhetsområdena är:

 • Vinterväghållning -snöröjning och underhåll
 • Städning av Luleås gator
 • ​449 km gator och vägar (ej enskilda vägar)
 • 30 km Isvägar
 • 203 km gång- och cykelbanor
 • 6 km järnvägsspår
 • Cirkulationsplatser (43 platser)
 • Gatubelysning (18 000 punkter)
 • Trafiksignaler (29 platser)
 • Vägmärken (8000 st)
 • 2 800 Parkeringsplatser (83 p-automater)
 • Konstbyggnader - broar, vägtunnlar, mm (107 st)