Aktuellt Gator & Trafik

På denna sida kan du läsa om det som är aktuellt för arbete med Luleå kommuns gator och trafik.

Bättre busshållplatser görs klara
2019-05 -- 2019-08

Luleå kommun har genomfört ett omfattande förbättringsarbete för att tillgänglighetsanpassa busshållplatser i stan. Ca 35 busshållplatser i bland annat Gammelstad, på Björkskatan och Hertsön har resturerats. Under sommaren 2019 läggs sista handen på arbetena och justeringar genomförs.

Under arbetet med de tillgänglighetsanpassade busshållplatserna i Luleå dras körbanan ned till enfiligt eller så kommer framkomligheten påverkas på annat sätt. Det innebär att det kan blir längre bilköer förbi arbetsplatserna.

Under arbetet med de tillgänglighetsanpassade busshållplatserna i Luleå dras körbanan ned till enfiligt eller så kommer framkomligheten påverkas på annat sätt. Det innebär att det kan blir längre bilköer förbi arbetsplatserna.

Ombyggnationen innebär att busshållplatserna blivit mer tillgängliga för alla medborgare. Detta i form av högre kantsten vilket gör det lättare att komma i och ur bussarna, hållplatserna har fått bättre belysning, cykelställ, bredare plattformar och plattor för synskadade. Arbetet påbörjades i våras och pågick fram till november. Under våren/sommaren 2019 justeras hållplatserna för slutbesiktning.

Här listar vi platserna för renoveringen:

(Uppdaterad 2019-02-07)

Arbeten som skall justeras under 2019

Norra hamn, utanför Frimurarna – Belysning saknas - i övrigt klar.

Residensgatan, utanför Galärens nya bygge på Varvet – Nytt väderskydd i trä.

Skiftesvägen, Gammelstad – Avsmalning av vägen så att det bli en så kallad timglasformad busshållplats. Flytt av befintlig kur i glas, högre kantsten, bredare plattformar, plattor för synskadade, säkrare övergångställen och ny belysning.

Storsandsvägen, Gammelstad – Montering av nytt väderskydd i trä, höjning av kantsten, plattor för synskadade, ny och bättre belysning.

Väderleden, Björkskatan i höjd med Blidvägen – Höjning av kantsten, bättre belysning och plattor för synskadade.

Hertsövägen, Lövskatan – Ny belysning, höjning av kantsten, nya brunnar, plattor för synskadade, dikning och brunnar bakom cykelväg för att förhindra att vatten rinner ner på cykelväg/busshållplats och fryser.

Avaviksvägen, Hertsön – Vid tio platser höjs kantsten, kurer renoveras, plattor för synskadade läggs, ny belysning.

Lerbäcken – Vid två platser höjs kantsten, kurer renoveras, plattor för synskadade läggs, ny belysning.

Bodenvägen/Väg97. Busshållplatserna Munkeberg väst, Munkeberg öst, Spantgatan öst, Spantgatan väst, tillgänglighetsanpassning.

Sundet, Studentvägen, på- och avstigandehållplatser, uppfräschning av befintliga hållplatser med bland annat nya högre kantstenar för tillgänglighet.

Sundet, Berget, Assistentvägen och Porsö C. Nya glasväderskydd sätts upp på påstigandehållplatserna nända ovan.

Klara arbeten

Sundet, Studentvägen, ny laddplats för elbussar linje 6.

Berget, av- och påstigandehållplats, uppfräschning av befintlig hållplats med bland annat nya högre kantstenar för tillgänglighet.

Assistentvägen, av- och påstigandehållplatser, uppfräschning av befintlig hållplats med bland annat nya högre kantstenar för tillgänglighet.

Porsö Centrum, påstigande hållplats, nytt läge nedanför kunskapens bro, utrustas med realtidsinfotavla och papperskorg, nybyggs enligt tillgänglighetsnormerna.

Porsö Centrum, avstigandehållplats, uppfräschning av befintlig hållplats med bland annat nya högre kantstenar för tillgänglighet.

Porsö Centrum, befintlig påstigandehållplats rivs.

Depåvägen, Haparandavägen, påstigandehållplats, uppfräschning av befintlig hållplats med bland annat nya högre kantstenar för tillgänglighet.

Värnpliktsgatan, ny laddplats för elbussar linje 6.

Ej påbörjat arbete

Knöppelåsvägen – Hertsön – ändrad arbetsplan.

Värnpliktsgatan, på- och avstigandehållplatser, kommer inte att genomföras.

 

Kontakt:

Projektledare busshållplatser, Stadsbyggnadsförvaltningen projekt investering

Hans Callne 0920 45 30 00

Emil Gagnér 0920 45 62 72

Entreprenör NCC.

 

Felanmälan

Vid fel eller skadegörelse var god felanmäl via vår E-tjänst:länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster