Aktuellt Gator & Trafik

På denna sida kan du läsa om det som är aktuellt för arbete med Luleå kommuns gator och trafik.

Nyanläggning Sandviksgatan
2018-09-04 -- 2018-11-16

Vi arbetar med nyanläggning av trottoar, gång - och cykelväg, gata och ny belysning på sträckan från Nygatan/Sandviksgatan till befintlig gc- väg på Rådstugatan.

Under arbetets gång stängs samtliga parkeringsplatser. Efter att arbetet är avklarat har parkeringsplatserna på den västra sidan av gatan tagits bort och parkering är endast möjlig på ena sidan och dessa platser är då ämnade för de boende.

Viss trafikstörning kan förekomma.

Beroende på vädret kan slutfasen av arbetet skjutas fram till våren 2019.

Bättre busshållplatser byggs
2018-05-01 -- 2018-11-30

Nu genomför Luleå kommun ett omfattande förbättringsarbete för att tillgänglighetsanpassa busshållplatser i stan. Vi bygger om 35 busshållplatser i bland annat Gammelstad, på Björkskatan och Hertsön.

Under arbetet med de tillgänglighetsanpassade busshållplatserna i Luleå dras körbanan ned till enfiligt eller så kommer framkomligheten påverkas på annat sätt. Det innebär att det kan blir längre bilköer förbi arbetsplatserna.

Under arbetet med de tillgänglighetsanpassade busshållplatserna i Luleå dras körbanan ned till enfiligt eller så kommer framkomligheten påverkas på annat sätt. Det innebär att det kan blir längre bilköer förbi arbetsplatserna.

Ombyggnationen innebär att är busshållplatserna blir mer tillgängliga för alla medborgare, i form av högre kantsten vilket gör det lättare att komma i och ur bussarna, de får bättre belysning, cykelställ, bredare plattformar och plattor för synskadade. Arbetet påbörjades i våras och kommer att pågå till i november. Arbetet innebär att vissa av vägarna dragits ned till att bli enfiliga vilket innebär att längre bilköer förbi arbetsplatserna bildas.

Här listar vi platserna för renoveringen:

Norra hamn, utanför Frimurarna – Flyttas till nytt läge utanför stadshotellet.

Residensgatan, utanför Galärens nya bygge på Varvet – Nytt väderskydd i trä.

Skiftesvägen, Gammelstad – Avsmalning av vägen så att det bli en så kallad timglasformad busshållplats. Flytt av befintlig kur i glas, högre kantsten, bredare plattformar, plattor för synskadade, säkrare övergångställen och ny belysning.

Storsandsvägen, Gammelstad – Montering av nytt väderskydd i trä, höjning av kantsten, plattor för synskadade, ny och bättre belysning.

Väderleden, Björkskatan i höjd med Blidvägen – Höjning av kantsten, bättre belysning och plattor för synskadade.

Hertsövägen, Lövskatan – Ny belysning, höjning av kantsten, nya brunnar, plattor för synskadade, dikning och brunnar bakom cykelväg för att förhindra att vatten rinner ner på cykelväg/busshållplats och fryser.

Avaviksvägen, Hertsön – Vid tio platser höjs kantsten, kurer renoveras, plattor för synskadade läggs, ny belysning.

Lerbäcken – Vid två platser höjs kantsten, kurer renoveras, plattor för synskadade läggs, ny belysning.

Knöppelåsvägen – Hertsön – Vid tio platser höjs kantsten, kurer renoveras, plattor för synskadade läggs, ny belysning.

Sundet, Studentvägen, ny laddplats för elbussar linje 6.

Sundet, Studentvägen, på- och avstigandehållplatser, uppfräschning av befintliga hållplatser med bland annat nya högre kantstenar för tillgänglighet.

Berget, av- och påstigandehållplats, uppfräschning av befintlig hållplats med bland annat nya högre kantstenar för tillgänglighet.

Assistentvägen, av- och påstigandehållplatser, uppfräschning av befintlig hållplats med bland annat nya högre kantstenar för tillgänglighet.

Porsö Centrum, påstigande hållplats, nytt läge nedanför kunskapens bro, utrustas med realtidsinfotavla och papperskorg, nybyggs enligt tillgänglighetsnormerna.

Porsö Centrum, avstigandehållplats, uppfräschning av befintlig hållplats med bland annat nya högre kantstenar för tillgänglighet.

Porsö Centrum, befintlig påstigandehållplats rivs.

Depåvägen, Haparandavägen, påstigandehållplats, uppfräschning av befintlig hållplats med bland annat nya högre kantstenar för tillgänglighet.

Volontärsgatan, av- och påstigandehållplatser, uppfräschning av befintlig hållplats med bland annat nya högre kantstenar för tillgänglighet.

Värnpliktsgatan, på- och avstigandehållplatser, uppfräschning av befintlig hållplats med bland annat nya högre kantstenar för tillgänglighet.

Värnpliktsgatan, ny laddplats för elbussar linje 6.

Sundet, Berget, Assistentvägen och Porsö C. Nya glasväderskydd sätts upp på påstigandehållplatserna nända ovan.

Bodenvägen/Väg97. Busshållplatserna Munkeberg väst, Munkeberg öst, Spantgatan öst, Spantgatan väst, tillgänglighetsanpassning.

Kontakt:

Projektledare busshållplatser, Stadsbyggnadsförvaltningen projekt investering

Hans Callne 0920 45 30 00

Emil Gagnér 0920 45 62 72

Entreprenör NCC.

Felanmälan

Vid fel eller skadegörelse var god felanmäl via vår E-tjänst:länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Beläggningsarbete - asfalt

2018-05-22 -- 2018-09-30

2018-05-22--2018-06-28

Från och med den 22 maj fram till slutet av september pågår arbetet med fräsning och asfaltering av Luleå centralort.

Kontakt

Produktionsledare Gata & Trafik Luleå kommun
Patrik Ruumensaari
070 588 41 85

Arbetet utförs av NCC.