Aktuellt Gator & Trafik

På denna sida kan du läsa om det som är aktuellt vad gäller nyheter för Luleå kommuns gator och trafik.

Beläggningsarbete - asfalt

2018-05-22 -- 2018-09-30

2018-05-22--2018-06-28

Från och med den 22 maj fram till slutet av juni pågår arbetet med fräsning och asfaltering av Luleå centralort.
Mellan 4-15 juni kommer arbete att utföras nattetid i centrala Luleå. Detta för att minimera störningar i trafikflödet. Arbetet utförs av NCC.

Har du frågor om arbetet kontakta Patrik Ruumensaari, produktionsledare Gata & Trafik Luleå kommun.070 588 41 85