El-, laddhybrid- eller hybridbil?

Marknaden för elektrifierade bilar kan kännas snårig vid en första anblick. Vad är egentligen skillnaden mellan en el-, laddhybrid- eller hybridbil?

Luleå kommuns energirådgivare kan ge råd inför köpet av elbil. Här kan du läsa mer om tips inför elbilsköpet.

 

Här beskrivs kort skillnaderna mellan de olika miljöbilarna, el- laddhybrid- eller hybridbil.

Elbil

Att äga en elbil är hållbart, ekonomiskt och roligt. Batterierna blir allt större och kapaciteten i laddarna ökar vilket gör att elbilen kommer längre och längre på en laddning.En renodlad elbil har inget avgasrör. Den ger inga utsläpp och kan därför bidra till en bättre luft på gatorna. Elbilen drivs av en eller flera elmotorer som enbart körs på el från ett batteri.

Batteriet i elbilen laddas med el från kraftnätet.De flesta modeller som nu säljs i Sverige har en räckvidd på 20–28 mil. Men utvecklingen går mot allt längre räckvidd och två modeller har redan passerat 40 mil.

Laddhybrid

Laddhybriden kallas även plug-in-hybrid och har två motorer: en förbränningsmotor och en elmotor.

Laddhybrider har precis som elbilar ett batteri som kan laddas från elnätet, men batteriet räcker inte lika långt som det i de renodlade elbilarna. Du kan plugga in den med en laddsladd och ladda bilen, hemma eller under tiden som du jobbar på en laddstation. Man kommer någonstans mellan 3 till 6 mil om man kör på el med en laddhybrid.

När batteriet är slut tar bränslemotorn vid och bilen fungerar då som vilken fossildriven bil som helst. Laddhybrider tankas därutöver med bensin eller i några fall diesel. I framtiden förväntas även laddhybrider som kan köra på förnybara drivmedel.

Hybrid

Hybridbil är en typ av bil som använder två eller flera kraftkällor för att driva bilen framåt. Det vanligaste är att bilen utöver en vanlig förbränningsmotor (bensin- eller dieseldriven) även har en eller flera elmotorer och batterier som hjälper till att driva bilen.

När man är ute och kör kan båda motorerna arbeta för att driva bilen, antingen samtidigt eller var och en för sig.

Hybridbilar använder förbränningsmotorn för att ladda elmotorns batteri under färd, men också inbromsningar och tomgång kan användas för laddning. En del av den energi som blir spillvärme i en vanlig bil kan tas tillvara som el i batteriet och driva elmotorn. Även bromsenergin kan lagras i batteriet. På så sätt reduceras bränsleförbrukningen.

En "vanlig" hybridbil kan inte laddas med el utifrån. Elmotorn gör istället att hybridbilen till en extra energieffektiv bil för fossilt eller förnybart drivmedel.