Vanliga frågor och svar

Var ska jag cykla på Storgatan?

Du får cykla på gågatan men du måste visa hänsyn och släppa fram de gående. Om du väljer att cykla där är det lämpligt att cykla i mitten av gatan.

Var ska jag cykla där det finns biltrafik?

På sträckor med biltrafik ska du cykla tillsammans med bilarna. En del tror att den avvikande plattraden mitt på trottoaren är en avgränsning för var man ska gå och var man ska cykla, men det är fel.

Vad är plattraden som finns mitt i vissa gågator?

Plattraden är ett ledstråk för synskadade. Hela trottoaren är till för gångtrafikanter.

Får jag cykla på trottoaren?

Nej, trottoarerna är till för de som går, cykling på trottoarer är förbjudet.

Varför finns ramper vid övergångställen?

Ramperna är till för att man ska kunna ta sig upp på trottoaren med rullstol, rollator, barnvagnar m.m. De är alltså inte till för cyklister.

Vilken sida ska man gå på?

På gemensamma gång- och cykelvägar finns ingen regel som säger vilken sida du ska gå på. Du får alltså gå både på höger och vänster sida. Däremot så ska du cykla på höger sida.

Kan ni inte ploga så det är färdigt när jag ska till jobbet?

Nej tyvärr, vilken tid vi plogar beror på många faktorer som vilken tid det snöar, väderprognoser, vind och tid på dygnet. Vi kan därför inte lova att plogningen är klar till något visst klockslag. Cykelvägarna är däremot prioriterade och plogas alltså före bilvägarna.