Luleå deltar i nätverket Svenska cykelstäder

Luleå kommun har tillsammans med ett antal andra svenska kommuner blivit inbjudna att delta i nätverket Svenska Cykelstäder, ett nätverk med syfte att främja arbetet med cykling i svenska kommuner.

Oktober 2015 hölls ett startmöte för nätverket där tjänstemän och politiker från samtliga inbjudna kommuner deltog. På mötet diskuterades bland annat vilka utmaningar som kommunerna ser med arbetet med cykling samt vilka nätverkets primära syften och mål bör vara. Dessutom presenterades det nystartade forskningsprojektet Cykeleffekt och kommunerna fick ge sin syn på vad forskningsprojektet ska fokusera på.

Svenska cykelstäder märket