Stadsdelarnas och kvarterens historia

Här kan du läsa om hur Luleås gatunamn, kvartersnamn och stadsdelsnamn kom till.

Stadsdelar -historia bakom stadsdelsnamnen (pdf, 1.2 MB)

Kvarterens historia med register från då- till nutid (pdf, 5.4 MB)