Kronan

Vinter på Kronan i Luleå

Kronan består av delområdena Östra Kronan, Kronanhöjden, Kronanbacken, Lulsundsberget,  Kulturbyn Kronan och Ormberget.

Bostadsområdet Kronan ligger cirka 3 km från Luleå centrum med lagom cykel- och gång avstånd till skolor och arbetsplatser.
 
Från början låg regementet LV7 här. Men sedan regementet flyttades till Boden 1992 har här byggts upp den kulturby som finns idag. Det är först under de senaste åren som bostäder har börjat byggas inom området. Här finns också en återvinningsstation och en secondhandbutik där man kan hitta en del fynd.
 
Här är det nära till skog och rekreation. Bara några meter från bostadsområdet finns flera olika motionsslingor som tillhör friluftsområdet Ormberget. Vintertid går här även att åka längdskidor. I Kronan finns två förskolor.

Utveckling av Kronan

De senaste åren har flera bostadsområden vuxit upp på Kronan. Här finns både några större villaområden och höghusen på Lulsundsberget, som bildar Luleås nya siluett. Idag bor ca 1500 personer i området. Nu utvecklar vi området ytterligare genom att planera för nya bostäder och miljöer på det område som kallas Kronandalen. En satsning som likt en pusselbit länkar ihop hela Kronan. Med ytterligare bostäder skapas också förutsättningar för att bygga en skola, utöka servicen och skapa nya arbetsplatser så att Kronan blir en komplett stadsdel – en liten stad i staden. När Kronan är fullt utbyggd år 2030 kommer 5 000 Luleåbor att bo och leva här.

Stadsutvecklingsprojektet Kronan drivs av Stadsbyggnadsförvaltningen Luleå kommun. Projektet jobbar inom flera områden; detaljplan, markanvisning, fastighet och infrastruktur. Projekt Kronan bygger på samordning och samverkan med andra kommunala förvaltningar och bolag samt privata intressenter och byggaktörer. Entreprenaden för kommunal VA och gator sker i så kallad utökad samverkan. Utökad samverkan är en strukturerad samarbetsform där Luleå kommun, konsulter och entreprenörer – tillsammans löser ett bygguppdrag för att uppnå bästa möjliga resultat. Mark- och fastighetsägare är Luleå kommun.

Läs mer om utveckling av stadsdelen på:

www.lulea.se/kronanöppnas i nytt fönster

www.kronanlulea.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Befolkningsstatistiköppnas i nytt fönster

Här kan du läsa om planeringen för den kommande Kronanvägen.öppnas i nytt fönster