Svartöstaden

Svartöstaden består av delområdena Svartöberget, Svartöstan, Svartön, Svartöbrinken och Malmkajen.

På Svartön ligger Svartöstaden en gammal arbetarstadsdel i Luleå med genuin kåkstadsbebyggelse. Svartöstaden är numera landets enda kåkstad som i stort sett är bevarad intakt. Genom att industrierna med bland annat stålverket ligger mellan stadsdelen och centrala Luleå har Svartöstaden behållit sin egen karaktär.

Svartöstaden började byggas år 1894, för att malmhamnsarbetare skulle ha bostäder; stadsdelen låg mellan gamla malmhamnen och järnverket. Svartöstaden var då ett renodlat arbetarsamhälle. 1902 var Svartöstaden ett eget municipalsamhälle med egen brandkår, polis, byggnads- och hälsovårdsnämnd m.m. fram till 1934 då stadsdelen sammanfördes med Luleå stad.

En av SSABs stora anläggningar, före detta NJA, ligger i Svartöstaden, och sprider en viss mängd sot över området liksom över andra områden i närheten. I dagens Svartöstan finns även några modernare småhus, och mindre hus med lägenheter.

Svartöstan med sin arbetarhistoria har utvecklats till en populär bostadsort för kreativa människor inom konst musik och teater.

I Svartöstaden finns en förskola.​

Befolkningsstatistik