Skurholmen

Skurholmen består av delområdena Västra Skurholmen, Burströmska gärdan, Smedkroken, Östra Skurholmen, Bredviken, Norra Bredviken, Hagaplan, Knöppelåsen, Fridhem och Kvarnbäcken.

Skurholmen är indelat i två delar som delas av Svartöleden.

Västra Skurholmen är nästan uteslutande bebyggt av nya låga hyreshus. Många barnfamiljer har slagit sig ned här på grund av det centrala läget och områdets goda rykte. Skurholmen är väldigt lugnt både dag- och nattetid.

Östra Skurholmen är till en viss del byggt på ett berg. En stor del av husen är privatägda. Skurholmen gränsar i väster mot Skurholmsfjärden, i norr mot Kronan, i öster mot Örnäset och i söder mot Lövskatan.

Burströmska Gärdan är ett hyreshusområde med bostdsrätter som ligger mot Svartöleden.

Under slutet av 1800-talet fanns på Skurholmen några enstaka hus. År 1900 byggdes den första enkla bron över till Malmudden.

I Skurholmen finns en LM-skola (F-6), fyra förskolor samt ett vård- och omsorgsboende. Här finns också vårdcentral och folktandvård

Befolkningsstatistik