Porsön

Porsön består av delområdena Universitetet, Lillön, Udden, Stranden, Sundet, Berget, Porsögården, Storporsön, Ytterviken, Porsödalen och Aurorum.

Namnet Porsön kommer förmodligen av latinets portus, som betyder hamn, eftersom Porsön tidigare låg utanför inloppet till dåvarande Luleå hamn, som i dag heter Gammelstad.

Porsön är en halvö som upptar en stor del av Luleås bebyggelse. Här finns bland annat:

  • Luleå tekniska universitet
  • Ett utbrett centrum med kyrka, folktandvård, livsmedelsaffär mm.
  • Teknikens hus
  • Aurorum
  • Mjölkuddsberget

Det är även här som merparten av Luleås studenter bor.

I Porsön finns en LM-skola (F-6) och fyra förskolor.

Befolkningsstatistik