Notviken

Minimera
Anslagstavla

  • Från soffan till promenaden

    Alla boende på Tuna, Notviken och Mjölkudden inbjuds till en inspirationskväll om hälsa tisdag 16 september. Det bjuds på allt från zumba till tipspromenad med priser.

    Publicerat 2014-09-12


Om Notviken

Notviken består av delområdena Tuna, Gamla Notviken, Notviksstan och Jernstan.

Notviken är en stadsdel i Luleå belägen vid västra utfarten från centrala Luleå invid Bodenvägen (Väg 97). Bebyggelsen består mest av mindre villor.

Borgmästarskolan är en låg- och mellanstadie-skola belägen i Notviken.
Notvikens IK är stadsdelens idrottsförening som har funnits sedan 1933. Idag erbjuder NIK spel i idrotterna fotboll, innebandy och ishockey.

Namnet Notviken var tidigare kanske mest känt för att Norrbottens Fältjägarkår och Norrbottens regemente hade sin övningsplats där under åren 1883-1907.

På 1920-talet behövdes mark för bostäder åt arbetarna vid järnvägsstaden. Staden hade att erbjuda antingen ett område vid den så kallade Moritzängen vid Gammelstadsviken eller området söder om verkstaden. Det blev det senare alternativet och med Notviken menar vi idag oftast det samhälle som har växt upp där.

Var gränsen mellan Notviken och Mjölkudden går finns det delade meningar om. I samband med traktindelningen för det nya jordregistret lades stadsdelsgränsen söder om bebyggelsen i kvarteret Kristallen (Tunastigen) och genom Tunavallens idrottsplats.

Till Notviken räknas idag även villabebyggelsen vid Liljevalchsvägen och Vallstensgatan.

I Notviken finns en L-skola (F-3), två förskolor samt två vård- och omsorgsboenden.

Befolkningsstatistik