Mjölkudden

Minimera
Anslagstavla

Mjölkudden består av delområdena Munkeberg, Guldkusten, Mjölkudden, Ankarkronan och Radiomasten.

En av Luleås större bostadsområden är Mjölkudden som är en trivsam stadsdel på gång- och cykelavstånd från centrala Luleå. Området trafikeras av busslinjerna 6 och 9 som fortsätter mot Karlsvik respektive Kyrkbyn via Tuna, Notviken och Storheden. Här finns flera lägenheter och villor.

Förr i tiden var Mjölkudden en viktig jordbruks- och betesmark. Namnet Mjölkudden kommer från att man varje dag rodde mjölk över från udden över Stadsviken till Luleå.

Under sent 1950-tal började det moderna Mjölkudden byggas. 1969 invigdes Mjölkuddskyrkan, som är en centralkyrka med kupol i aluminium.

Mjölkudden har livsmedelsbutik, vårdcentral, apotek, folktandvård, kyrka, livsmedel, kiosk, idrottsplats, sporthall, fotbollsplan, ishockey, tennis, fritidsgård, friluftsbad och småbåtshamn.

I Mjölkudden finns en L-skola (F-3), en MH-skola (4-9), en förskola samt ett vård- och omsorgsboende.

Befolkningsstatistik